INWESTOR

Spółka BAS PUŁAWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Siedziba: ul. Jana Kiepury nr 7/3, 05-092 ŁOMIANKI
REGON: 365892263
NIP: 1182133203
KRS: 0000647777

Spółka BAS PUŁAWSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łomiankach została powołana w dniu 02 listopada 2016 roku aktem notarialnym Rep. A nr 3679/2016 (Notariusz Małgorzata Kania Kancelaria Notarialna w Warszawie), jako spółka celowa do realizacji projektu deweloperskiego przy Puławskiej w Warszawie.

Dnia 21 listopada 2016r. spółka wpisana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000647777.

Wspólnikami spółki komandytowej są:
1/ BAS PUŁAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 365746981,
KRS 0000644778 jako Komplementariusz uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej
2/ Mirosław Antoni Basista  jako Komandytariusz

INWESTOR ZASTĘPCZY

Dla przedmiotowej inwestycji zaangażowany został Inwestor Zastępczy spółka Polskie Poradnictwo Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą w Warszawie (adres 05 – 075 Warszawa, ul. Wspólna 2J lok 7, NIP 9522148611, KRS 0000620260) na podstawie umowy z dnia 14 października 2016r.